Loon in de sector kleding en confectie

Zowel de effectieve als de barema lonen (van de sector) worden jaarlijks op 1 april en 1 oktober geïndexeerd.
De lonen worden die dag telkens verhoogd "volgens de reële inflatie". Om de reële inflatie te bepalen, wordt het indexcijfer van de vorige maand vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand van het vorig jaar.
De loondegressiviteit voor jongeren wordt niet heringevoerd voor de sector kleding en confectie met uitzondering van de studentenlonen.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: