Vervoerkosten

Openbaar vervoer

Trein
Wanneer de werknemer zich naar het werk verplaatst met de trein, heeft hij recht op een terugbetaling van 75 % van de kosten. De volgende tabel bevat de werkgeversbijdrage. Daar bovenop heeft elke werknemer recht op een verplaatsingsvergoeding van € 0,2479 per effectief gewerkte dag.
 
Afstand woon - werkplaats (in km)
 
Bijdrage van de werkgever
 
in maandkaart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
171 - 175
176 - 180
181 - 185
186 - 190
191 - 195
196 - 200
18,30
20,50
22,30
24,40
26,00
28,00
30,00
31,00
33,00
35,00
37,00
38,50
40,00
42,00
43,50
45,00
47,50
49,00
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
62,00
63,00
65,00
67,00
68,00
70,00
73,00
78,00
82,00
87,00
91,00
96,00
101,00
104,00
107,00
111,00
115,00
120,00
126,00
132,00
137,00
143,00
148,00
153,00
160,00
165,00
171,00
177,00
181,00
187,00
192,00
198,00
203,00
211,00
214,00
220,00
225,00
231,00
236,00
242,00
246,00
253,00
258,00
264,00

Ander openbaar vervoer
Wanneer de werknemer met ander openbaar vervoer naar het werk gaat, heeft hij recht op een tussenkomst vanaf 5 km.
Er bestaan 2 systemen:
  • indien de terugbetaling gebeurt in functie van de afstand: bedraagt de tussenkomst maximum 75 % (zie bovenstaande tabel);
  • wanneer de terugbetaling gebeurt in functie van de eenheidsprijs van het ticket (een vaste prijs van het ticket), bedraagt de tussenkomst maximum 71,8 % met een maximum van de prijs voor de afstand van 7 km (zie bovenstaande tabel).
Daar bovenop heeft elke werknemer recht op een verplaatsingsvergoeding van € 0,2479 per effectief gewerkte dag.

Privévervoer

Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het eigen vervoer, heeft hij recht op een tussenkomst wanneer de afstand 10 km bedraagt (enkele richting). De tussenkomst is gelijk aan 50 % van de treinkaart voor het overeenstemmende aantal kilometers.

Wanneer de bediende zich naar het werk verplaatst met het eigen vervoer, heeft hij recht op een tussenkomst wanneer de afstand 5 km bedraagt (enkele richting). De tussenkomst is gelijk aan 50 % van de treinkaart voor het overeenstemmende aantal kilometers. Deze tussenkomst geldt voor bedienden met een bruto jaarbezoldiging van minder dan € 33 000.
Daar bovenop heeft elke werknemer recht op een verplaatsingsvergoeding van € 0,2479 per effectief gewerkte dag.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector kleding en confectie kan ook hier (arbeiders) en hier (bedienden) geraadpleegd worden.