Functieclassificatie

Vakbonden en werkgevers uit de sector kleding en confectie tekenden een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) «Functieclassificatie». De nieuwe bepalingen traden in werking op 1 december 2014. 
Alle werkgevers in de sector die geen eigen systeem op ondernemingsvlak toepassen en de regeling van de oude cao volgden, zullen bijgevolg al hun werknemers in de sector moeten toewijzen aan een functie en de bijhorende functieklasse volgens deze nieuwe cao. 
Je vind hier informatie over:
  • de functiebeschrijvingen en de inschaling in klassen.
  • de procedure van toewijzing functies en een schema hoe je je juiste functie moet terugvinden (stroomdiagram toewijzing).
  • een modelformulier waarmee je kan aangeven dat je niet akkoord gaat met de voorgestelde functie.
  • een schema hoe je het juiste loon koppelt aan je functie.
  • de impact op de toewijzing van loonschalen, de nieuwe loonbarema's in de sector en enkele voorbeelden bij de overgangsmaatregelen tot december 2017.
Met verdere vragen kan je steeds terecht bij je secretaris of via onze webdesk.