Stap 1 - Functietoewijzing

De werkgever evalueert je functie en zoekt in de lijst van de functies naar de omschrijving die best bij je past. 
Met een brief informeert hij je over zijn beslissing. 
Een schematisch overzicht helpt je om hier verder mee om te gaan. Als je akkoord bent is er niets aan de hand. 
Indien je niet akkoord bent met de functie die de werkgever jou toekent, is er de mogelijkheid om binnen de 30 kalenderdagen nadat je werkgever jou op de hoogte heeft gesteld van jouw functie, beroep in te dienen. Hiervoor moet je dan het formulier ‘Aanvraag Beroep’ invullen. 
Mocht je nog verdere vragen hebben over de procedure functietoekenning of de beroepsprocedure, wend je dan tot je syndicale afvaardiging of tot één van onze secretariaten.