Stap 2 - Nieuwe loonbarema's

Voor de 9 functiegroepen werden 9 loonklassen bepaald. Die loonklassen vind je terug in het nieuwe barema. Als je een functie uitoefent in de klasse waarin je vroeger werd betaald, dan zal je merken dat het nieuwe loon hoger ligt. Het hogere loon zal van toepassing zijn vanaf december 2017. Vanaf december 2014 worden jaarlijks tussenstappen gezet die het verschil tussen het oude en het nieuwe barema overbruggen.
In de tabel zie je een kolom ‘Oud barema’. Hier staan de oude loongroepen met de oude loonbarema’s vermeld. Horizontaal zie je een ‘Theoretisch barema’ staan. Dat is het nieuwe loonbarema.
Eerst moet je bepalen welke loongroep je voorheen had (oud barema). Vervolgens zal je moeten bepalen welk theoretisch loonbarema je nu hebt, afhankelijk van de loongroep waartoe je functie behoort. De snijlijn tussen deze twee geeft het minimumloon aan dat je in principe zou moeten krijgen.
Twee voorbeelden maken het misschien duidelijk:
Voorbeeld 1:
Inpakker/ster. 
  • In de oude classificatie was deze functie toegewezen aan loongroep 1 met als oud barema €10,7397. 
  • In de huidige classificatie is deze functie toegewezen aan Loongroep 2 met als theoretisch barema €10,8471. 
  • Als je de kruising neemt tussen de twee, bekom je € 10,7666 als resultaat. Dit is dus het loon waaraan je minimaal betaald zal moeten worden.
Voorbeeld 2:
Patronenmaker/maakster. 
  • In de oude classificatie werd deze functie in loongroep 5 betaald aan €11,8905. 
  • In de huidige classificatie is deze functie toegewezen aan loongroep 8 met als theoretisch barema €14,1144. 
  • De kruising tussen de twee geeft als resultaat €12,4465. De functiehouder zal dus minstens €12,4465 moeten betaald worden.

Opgelet! 
Er zijn tal van bijzondere factoren die een rol spelen in de bepaling van je nieuwe loon, zoals:
  • werd je vroeger reeds boven het barema betaald, 
  • of ben je een ‘beginner’ in de sector
  • .… 
De tabel geeft enkel het minimumloon aan waaraan werknemers die reeds tewerkgesteld werden in de sector vóór het in werking treden van de nieuwe classificatie betaald kunnen worden. Voor een correcte berekening bij afwijkende gevallen, kan je best het schema loonberekening volgen.