Vakbondsaanwezigheid in de confectie-onderneming

In elke onderneming waar gemiddeld tenminste 30 arbeid(st)ers tewerkgesteld zijn, kan een syndicale afvaardiging worden opgericht.
Om na te gaan in hoeverre er 30 arbeid(st)ers zijn, komen eveneens in aanmerking de huisarbeid(st)ers en de bijkomende uitzendkrachten. Uitzendkrachten die een arbeid(st)er vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst is geschorst, tellen niet mee.
Het aantal syndicale afgevaardigden is gelijk aan:
  • 2, wanneer 30 tot 49 arbeid(st)ers in de onderneming tewerkgesteld zijn;
  • 4, wanneer 50 tot 100 arbeid(st)ers in de onderneming tewerkgesteld zijn;
  • 6, wanneer 101 tot 500 arbeid(st)ers in de onderneming tewerkgesteld zijn;
  • 8, wanneer 501 tot 1 000 arbeid(st)ers in de onderneming tewerkgesteld zijn;
  • +1 per bijkomende schijf van 500 arbeid(st)ers, in de onderneming tewerkgesteld.
Voor deze berekening komen de arbeid(st)ers onder proefcontract niet in aanmerking.
Wanneer het aantal arbeid(st)ers die in de onderneming tewerkgesteld zijn onder de 30 daalt, zullen de mandaten van de syndicale afvaardiging behouden blijven tot de uiterste datum die voorzien is voor de volgende sociale verkiezingen. In elk geval zullen dan de mandaten slechts een einde nemen zes maanden nadat het aantal tewerkgestelde arbeid(st)ers lager is geworden dan 30.
In elke kleding- en confectieonderneming waar gemiddeld tenminste 25 bedienden tewerkgesteld zijn, kan een syndicale afvaardiging worden opgericht.
Het aantal syndicale afgevaardigden is gelijk aan:
  • 2, wanneer er 25 tot 49 bedienden in de onderneming tewerkgesteld zijn;
  • 3, wanneer er 50 tot 74 bedienden in de onderneming tewerkgesteld zijn;
  • 4, wanneer er 75 en meer bedienden in de onderneming tewerkgesteld zijn.
In de bedrijven welke tussen 25 en 49 bedienden tellen, bedraagt het aantal afgevaardigden drie, indien een derde werknemersorganisatie een afgevaardigde aanduidt.