Anciënniteitverlof in de kleding- en confectiesector

Jaarlijks wordt aan de werknemers met aan anciënniteit van 20 jaar of meer in de onderneming één dag betaald anciënniteitsverlof toegekend. 
Onder anciënniteit wordt verstaan: een ononderbroken tewerkstelling bij dezelfde werkgever. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorende tot dezelfde groep van ondernemingen waarbij de werknemer is tewerkgesteld, wordt volledig in rekening genomen.