Tijdkrediet

  • Voltijds tijdskrediet, halftijds of 1/5e loopbaanvermindering met motief kan tot maximaal 36 maanden opgenomen worden.
  • 1/5e tijdskrediet op 50 jaar in toepassing van artikel 8 §3 en §4 van de cao 103 (stelsel zonder recht op onderbrekingsuitkeringen).
  • De toekenning van de Vlaamse aanmoedigingspremies wordt verlengd.
Maximaal 10 % van de arbeiders en 8 % van de bedienden kan gelijktijdig tijdkrediet opnemen. Voor de berekening van de 8 % en 10 % worden de 54-plussers niet meegerekend.
Deze grens kan op ondernemingsvlak verhoogd worden mits akkoord van de werkgever en rekening houdend met de mogelijkheden inzake arbeidsorganisatie.
Overzichtspagina sectorinformatie kleding en confectie