Werkbaar werk in de kleding- en confectiesector

Op sectorniveau zal bekeken worden hoe het dossier ‘werkbaar werk’ interprofessioneel evolueert en zullen vervolgens constructieve gesprekken gevoerd worden met het oog op een sectorale politiek in samenwerking met IVOC (Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie).