Actualiteiten in de sector koetswerk

Op 23 mei 2017 bereikten de onderhandelaars in de sector koetswerk een ontwerpakkoord. Klik hier voor het pamflet in pdf-formaat. 
 • KOOPKRACHT 
  Verhoging van de baremieke lonen met 1,1 % op 1 juli 2017. 
  Verhoging van de effectieve lonen met 1,1 % op 1 juli 2017, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 30 september 2017. 
 • FBZ 
  Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 1 januari 2018. 
  Toekenning aanvullende vergoeding voor landingsbanen 
 • EINDEJAARSPREMIE 
  Recht op pro rata eindejaarspremie bij vrijwillig vertrek vanaf 3 jaar anciënniteit in de onderneming.
 • SWT 
  Maximale verlengingen van SWT tot 31 december 2018. 
 • TIJDKREDIET EN LANDINGSBANEN 
  Uitbreiding recht op halftijds tijdkrediet met motief tot 51 maanden mits sluiten van een cao binnen de onderneming tegen uiterlijk 30 juni 2019. 
  Maximale verlenging van landingsbanen tot 31 december 2018. 
 • ARBEIDSORGANISATIE 
  Verhoging aantal vrijwillige overuren van 100 tot maximum 130 u. per kalenderjaar tot 30 juni 2019 mits ondernemings-cao.
 • WERKBAAR WERK 
  We maken werk van een sectoraal model omtrent werkbaar werk.
APR 20

Koetswerk

In de sector koetswerk is de tweede onderhandelingsronde achter de rug. 
Werkgevers hebben over geen enkel punt van de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties een definitieve uitspraak gedaan. Tussen sociale partners zullen over een aantal punten concrete tekstvoorstellen worden uitgewisseld. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 23 mei 2017.
MRT 23

Koetswerk

De effectieve onderhandelingen zijn van start gegaan. 
Vakbonden en werkgevers hebben informatieve vragen gesteld over de neergelegde eisenbundels. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 20 april 2017.
MRT 14

Koetswerk

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan. 
Op dinsdag 14 maart 2017 hebben we onze gemeenschappelijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair subcomité van de sector koetswerk. 
De werkgevers hebben op hun beurt hun eisenbundel toegelicht. 
De eerste onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 23 maart 2017.