Actualiteiten in de sector koetswerk

In de sector koetswerk is de tweede onderhandelingsronde achter de rug. 
Werkgevers hebben over geen enkel punt van de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties een definitieve uitspraak gedaan. Tussen sociale partners zullen over een aantal punten concrete tekstvoorstellen worden uitgewisseld. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 23 mei 2017.
MRT 23

Koetswerk

De effectieve onderhandelingen zijn van start gegaan. 
Vakbonden en werkgevers hebben informatieve vragen gesteld over de neergelegde eisenbundels. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 20 april 2017.
MRT 14

Koetswerk

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan. 
Op dinsdag 14 maart 2017 hebben we onze gemeenschappelijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair subcomité van de sector koetswerk. 
De werkgevers hebben op hun beurt hun eisenbundel toegelicht. 
De eerste onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 23 maart 2017.