Flexibiliteit in de sector Koetswerk

In de sector bestaan specifieke flexibiliteitsregelingen.

Arbeidsorganisatie

De bestaande regeling inzake overuren wordt gewijzigd.
Tot en met 30 juni 2017 heeft de arbeider de keuze om de eerste schijf van 91 overuren op jaarbasis te recupereren of uitbetaald te krijgen.
Werkgevers die meer dan 91 overuren op jaarbasis willen laten presteren (met een maximum van 130 overuren), moeten hierover een onderneming-cao afsluiten.

Flexibiliteit

Vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 wordt sectoraal het systeem van flexibiliteit zoals het bestond in 2003 heringevoerd.