Sluiting onderneming koetswerk

Voorwaarden 

  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 45 jaar oud zijn. 
  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming. 
  • De arbeider moet bewijzen dat hij binnen de 30 kalenderdagen na het ontslag niet elders is beginnen werken.

Bedrag

Arbeiders krijgen in geval van sluiting van de onderneming een aanvullende vergoeding van € 299,22 uitbetaald door het Sociaal Fonds. Per jaar anciënniteit komt daar € 15,09 bij (met een maximum van € 986,97).
Overzichtspagina sector koetswerk - In deze sector gelden nog bijkomende regels met betrekking tot collectief ontslag