Volledige werkloosheid koetswerk

Bij volledige werkloosheid na een tewerkstelling in de sector Koetswerk betaalt het Sociaal Fonds een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering uit: 
  • € 6,18 per werkloosheidsuitkering;
  • € 3,09 per halve werkloosheidsuitkering.
Er wordt een onderscheid gemaakt in leeftijd:
  • minder dan 45 jaar: maximum aantal uitkeringen: 200 dagen;
  • 45 jaar en ouder: maximum aantal uitkeringen: 300 dagen; 
  • 55 jaar en ouder (mits 20 jaar anciënniteit waarvan 5 jaar in de sector): maximum aantal uitkeringen tot aan het pensioen.
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in volgende gevallen aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid betaald:
  • bij einde contract bepaalde duur/duidelijk omschreven werk, bij medische overmacht;
  • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk op 31 december 2013;
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten.