Ziekte tijdens tewerkstelling koetswerk

Een zieke arbeider ontvangt van het Sociaal fonds een dagelijkse vergoeding naast de vergoeding die de mutualiteit betaalt.
Deze vergoeding bedraagt:
  • € 2,30 per volle dag ziekte-uitkering.
  • € 1,15 per halve dag ziekte-uitkering.
Deze vergoeding wordt betaald vanaf de 31ste ziektedag (dus na de periode gedekt door het gewaarborgd loon) gedurende een periode van maximum 36 maanden.

Aanvullende vergoeding voor oudere zieken

Arbeiders die ziek worden en op dat ogenblik 55 jaar of ouder zijn, ontvangen van het Sociaal Fonds, € 6,18 per ziektedag bovenop het bedrag uitbetaald door de mutualiteit en dit tot hun pensioen (mits 20 jaar anciënniteit waarvan 5 jaar in de sector). 
In geval van halftijdse tewerkstelling, ontvangt de arbeider € 3,09 per ziekte-uitkering.