Werkzekerheid in de sector koetswerk

De werkgever die de intentie heeft over te gaan tot meervoudig ontslag, moet hierbij de juiste organen informeren en het nodige overleg plegen om deze ontslagen te vermijden. 
Zo moet de werkgever nagaan of alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput, zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding. 
Volgt de werkgever de procedure niet correct, dan moet hij een dubbele opzegvergoeding betalen.
Met meervoudig ontslag bedoeld: elk ontslag van
  • ten minste 2 arbeiders in ondernemingen met 8 arbeiders of minder; 
  • ten minste 3 arbeiders in ondernemingen van 9 tot en met 17 arbeiders; 
  • ten minste 4 arbeiders in ondernemingen van 18 tot en met 22 arbeiders; 
  • ten minste 5 arbeiders in ondernemingen van 23 tot en met 28 arbeiders; 
  • ten minste 6 arbeiders in ondernemingen vanaf 29 arbeiders.
gedurende een periode van 60 kalenderdagen.