Ecocheque Koetswerk

Elke voltijds tewerkgestelde arbeider heeft recht op ecocheques, ter waarde van € 250 per jaar. Deze worden per semester uitbetaald, telkens met een waarde van € 125.
Wanneer de arbeider in deze periode op bepaalde ogenblikken niet werkt, worden in een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien: 
  • Alle schorsingsdagen waarvoor loon werd betaald. 
  • Alle dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. 
  • Alle dagen van vaderschapsverlof. 
  • De volledige periode van moederschapsrust.
  • 30 dagen ziekte of (arbeids)ongeval bovenop het gewaarborgd maandloon.
Voor alle gevallen van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt in een pro rata voorzien. 
Uitzendkrachten hebben op het vlak van ecocheques dezelfde rechten als de vaste arbeiders.
De betaling gebeurt:
  • Ten laatste op 15 juni op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar. 
  • Ten laatste op 15 december op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 juni tot en met 30 november van het lopende jaar.
Alternatieve invulling
Een alternatieve besteding van de ecocheques is enkel mogelijk voor die ondernemingen waar nu reeds een alternatieve besteding bij ondernemingscao werd vastgelegd.
Voor meer informatie over ecocheques, ga naar www.ecocheques.be