Loon Koetswerk

In de sector koetswerk zijn alle lonen automatisch gekoppeld aan de index.
Toch werd op 22 april 2015 de wet rond de indexsprong gestemd in het Parlement. De wet ‘blokkeert’ het indexcijfer op 100,66. De einddatum van die blokkering is op dit moment nog niet gekend.
Binnen de sector koetswerk worden zowel de effectieve lonen als de baremalonen normaal gezien jaarlijks op 1 februari geïndexeerd.
De lonen worden die dag telkens verhoogd "volgens de reële inflatie". Om de reële inflatie te bepalen, wordt het indexcijfer van de vorige maand vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand van het vorig jaar. Concreet betekent dit dat de lonen op 1 februari 2015 stegen met 0,02 %.
De gevolgen voor de index in 2016 zijn nog niet duidelijk.
Loonsverhogingen
Vanaf 1 februari 2017 worden alle sectorale minimum- en effectieve brutolonen verhoogd met 1,38 %.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug:
Functieclassificatie
De werkzaamheden in verband met een nieuwe functieclassificatie zitten in een laatste fase. Van zodra deze volledig afgerond zijn, zal een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten.