Loon Koetswerk

In de sector koetswerk zijn alle lonen automatisch gekoppeld aan de index.
De regering besliste om tijdens de periode 2015 en 2016 de index te blokkeren. Inmiddels kwam daar een einde aan en worden de lonen opnieuw volgens het sectorale systeem geïndexeerd. Belangrijk om weten is dat het ‘verlies’ ten gevolge van de blokkering van de index door de regering niet gecorrigeerd kan worden en dus de rest van de loopbaan gevolgen heeft.
Binnen de sector koetswerk worden zowel de effectieve lonen als de baremalonen normaal gezien jaarlijks op 1 februari geïndexeerd. De lonen worden die dag telkens verhoogd volgens de “reële inflatie”. Om de reële inflatie op 1 februari te bepalen, wordt het indexcijfer van de maand januari vergeleken met het indexcijfer van de maand januari van het vorige jaar.
Het indexcijfer kan je navragen bij je afgevaardigde of secretaris, ofwel terugvinden op onze website.
Loonsverhogingen
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug:
Ondernemingsenveloppe
Op ondernemingsvlak kan de loonmarge van 1,1 % op een alternatieve manier ingevuld worden via een ondernemingscao waarbij die alternatieve invulling met ingang vanaf 1 juli 2017 geconcretiseerd wordt. Bij de alternatieve invulling moet het gaan om een blijvend voordeel. Ondernemingen hebben tot 30 september 2017 om dergelijke cao’s af te sluiten. Zonder cao tegen 30 september 2017 worden alle lonen verhoogd met 1,1 % vanaf 1 juli 2017.
Functieclassificatie
De werkzaamheden in verband met een nieuwe functieclassificatie zitten in een laatste fase. Van zodra deze volledig afgerond zijn, zal een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten.