Vervoerkosten Koetswerk

Onderstaande maatregelen zijn enkel van toepassing indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden ten minste 1 kilometer bedragen.

Openbaar vervoer

Wanneer de arbeider naar het werk gaat met het openbaar vervoer, heeft hij recht op een terugbetaling van 70,3 % van de kosten. De volgende tabel bevat de werkgeversbijdrage.
 
Afstand woon - werkplaats (in km)
 
Bijdrage van de werkgever
 
in weekkaart
 
in maandkaart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
171 - 175
176 - 180
181 - 185
186 - 190
191 - 195
196 - 200
5,50
6,10
6,70
7,30
7,90
8,40
8,90
9,40
9,90
10,40
11,00
11,50
12,10
12,60
13,10
13,60
14,10
14,60
15,30
15,80
16,30
16,80
17,40
17,90
18,40
19,10
19,50
19,90
20,60
21,00
21,80
23,30
24,40
26,00
27,50
29,00
30,00
31,50
32,00
33,50
34,50
36,00
38,00
40,00
41,50
43,00
44,50
46,00
48,00
49,50
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
61,00
63,00
64,00
66,00
67,00
69,00
71,00
73,00
74,00
76,00
78,00
79,00
18,30
20,50
22,30
24,40
26,00
28,00
30,00
31,00
33,00
35,00
37,00
38,50
40,00
42,00
43,50
45,00
47,50
49,00
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
62,00
63,00
65,00
67,00
68,00
70,00
73,00
78,00
82,00
87,00
91,00
96,00
101,00
104,00
107,00
111,00
115,00
120,00
126,00
132,00
137,00
143,00
148,00
153,00
160,00
165,00
171,00
177,00
181,00
187,00
192,00
198,00
203,00
211,00
214,00
220,00
225,00
231,00
236,00
242,00
246,00
253,00
258,00
264,00


Privévervoer

Sinds 1 februari 2017 is de hiernavolgende tabel van toepassing voor de arbeiders die naar het werk gaan met privévervoer (bv. wagen, bromfiets,...). Arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, ontvangen een fietsvergoeding, gebaseerd op onderstaande tabel.
Aantal km
Dagelijkse werkgeversbijdrage
(5 d./week)
Aantal km
Dagelijkse werkgeversbijdrage
(5 d./week)
1
1,01
43 - 45
5,21
2
1,13
46 - 48
5,54
3
1,25
49 - 51
5,80
4
1,35
52 - 54
5,99
5
1,46
55 - 57
6,21
6
1,55
58 - 60
6,47
7
1,61
61 - 65
6,70
8
1,72
66 - 70
7,04
9
1,81
71 - 75
7,27
10
1,90
76 - 80
7,74
11
2,02
81 - 85
7,98
12
2,11
86 - 90
8,32
13
2,20
91 - 95
8,70
14
2,31
96 - 100
8,93
15
2,40
101 - 105
9,25
16
2,50
106 - 110
9,62
17
2,59
111 - 115
9,98
18
2,70
116 - 120
10,34
19
2,82
121 - 125
10,57
20
2,93
126 - 130
10,91
21
3,01
131 - 135
11,27
22
3,11
136 - 140
11,50
23
3,22
141 - 145
11,99
24
3,32
146 - 150
12,44
25
3,39
151 - 155
12,44
26
3,53
156 - 160
12,90
27
3,59
161 - 165
13,15
28
3,65
166 - 170
13,38
29
3,79
171 - 175
13,85
30
3,87
176 - 180
14,08
31 - 33
4,04
181 - 185
14,57
34 - 36
4,36
186 - 190
14,79
37 - 39
4,63
191 - 195
15,02
40 - 42
4,94
196 -200
15,51

Betaling
De betaling gebeurt maandelijks voor het vervoerbewijs met geldigheid voor één maand en éénmaal per week voor vervoerbewijzen met een geldigheid van één week.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector koetswerk kan ook hier geraadpleegd worden.