Sectoraal pensioenstelsel

Elke arbeider uit de sector koetswerk heeft recht op een aanvullend pensioen boven op het wettelijk pensioen.
De voordelen van dit sectorale pensioenstelsel zijn dus van toepassing op alle arbeiders die verbonden zijn of waren met een werkgever uit de sector koetswerk en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds…).
Vanaf 1 januari 2016 stijgt de bijdrage die door de werkgevers aan het sectoraal pensioenstelsel wordt betaald voor het aanvullend pensioen van 1,9 % naar 2,2 % van de brutolonen.
Voor bepaalde arbeiders werd op 1 januari 2015 de nettobijdrage bestemd voor de financiering van de individuele pensioenrechten aangevuld met een eenmalig forfaitair bedrag van € 50 indien de betrokken arbeider aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meer informatie:

vzw Sefocam
Woluwedal 46 bus 7 - 1200 Brussel
tel.: 02/761.00.70 - e-mail: helpdesk@sefocam.be