Werkbaar werk

Op sectoraal vlak zullen maatregelen worden genomen om de instroom en opleiding van jongeren te bevorderen alsook om werkbaar werk voor oudere werknemers te promoten. Het Fonds voor Bestaandszekerheid van de sector zal daarin een rol spelen.