Vorming en opleiding in de sector koetswerk

Hoeveel recht op vorming?
Per onderneming wordt een collectief recht op permanente vorming opgebouwd van 2 dagen per jaar per arbeider. Elke arbeider (individueel) heeft recht op 1 opleidingsdag per jaar.

Wie heeft recht op vorming?

Per onderneming wordt op die manier een "vormingskrediet" samengesteld. Dit vormingskrediet wordt in overleg met de vakbondsafgevaardigde of met de arbeiders maximaal gespreid over alle categorieën van de arbeiders in de onderneming.

Opleidingsplannen?

Elke onderneming met meer dan 15 werknemers stelt jaarlijks een bedrijfsopleidingsplan op dat rekening houdt met de noden van het bedrijf en de kwalificaties van de arbeiders. De OR, de vakbondsafvaardiging of het personeel moet dit bedrijfsopleidingsplan jaarlijks goedkeuren en evalueren. 
Dit opleidingsplan moet jaarlijks worden overgemaakt aan Educam en de uitvoering van dit plan verloopt in samenwerking met Educam.

Databank

Vanaf 1 juli 2014 wordt binnen Educam, het opleidingscentrum binnen de sector koetswerk, een databank opgericht om elke gevolgde opleiding van elke arbeider te registreren.
Elke onderneming dient vanaf 1 juli 2014 een opleidings-cv van elke arbeider bij te houden.