Flexibiliteit in sector metaalbouw

In de sector bestaan specifieke flexibiliteitregelingen:
  • Jaartijd of annualisering van de arbeidstijd.
  • Sectorale regeling inzake overuren.
  • Kleine flexibiliteit.
Al deze regelingen werden tot 30 juni 2017 verlengd.