SWT metaalbouw

Modaliteiten
  • De aanvullende vergoeding is ten laste van de ex-werkgever.
  • Vanaf 58 jaar wordt een deel van deze vergoeding ten laste genomen door het Fonds.
Bedragen
Gewone regeling cao 17 (eventueel aangevuld door een betere ondernemingsregeling).
Vanaf 58 jaar bedraagt de tussenkomst van het Fonds: 
  • € 77 per maand in een voltijds regime
  • € 38,5 per maand in een halftijds regime
Wordt met 2 % geïndexeerd op het ogenblik dat de sociale uitkeringen geïndexeerd worden.