SWT metaalbouw

Sinds 2012 spreken we niet langer over brugpensioen maar over SWT of Stelsel Werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Modaliteiten
  • De aanvullende vergoeding is ten laste van de ex-werkgever.
  • Vanaf 58 jaar wordt een deel van deze vergoeding ten laste genomen door het Fonds.
Bedragen
Vanaf 58 jaar bedraagt de tussenkomst van het Fonds: 
  • € 77 per maand in een voltijds regime
  • € 38,5 per maand in een halftijds regime
Het gaat hier om de normale regeling (cao 17). Deze regeling kan eventueel aangevuld worden met een betere regeling overeengekomen op ondernemingsniveau.