Volledige werkloosheid in metaalbouw

Reden
 • Omwille van economische redenen. 
Voorwaarden:
 • Genieten van wettelijke werkloosheidsuitkeringen.
 • Ontslagen zijn door een werkgever van de sector.
 • 3 maanden anciënniteit in de onderneming ingeval van een contract van bepaalde duur.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werknemers tot 30 juni 2015; vanaf 1 juli 2015 geldt dit enkel nog voor:
 • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.
 • Ontslagen ná 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met een sociaal plan dat uiterlijk op 31 december 2013 werd afgesloten.
Bedrag
Bij volledige werkloosheid bedraagt de aanvullende vergoeding € 5,80 per werkloosheidsdag (halve uitkering: € 2,90). Deze bedragen worden met 2 % geïndexeerd op het ogenblik dat de sociale uitkeringen geïndexeerd worden.
Duur
Het aantal uitkeringen bij volledige werkloosheid beperkt tot maximum:
 • 120 dagen voor wie jonger is dan 35 jaar.
 • 210 dagen vanaf 35 jaar tot en met 44 jaar.
 • 300 dagen vanaf 45 jaar tot en met 52 jaar.

Aanvullende vergoeding voor +57

Voor 30 juni 2015.
Voorwaarden:
 • Genieten van wettelijke werkloosheidsuitkeringen.
 • Ontslagen door een werkgever van de sector om medische redenen tussen 1 januari 1989 en 30 juni 2015.
 • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
 • 50 jaar of ouder zijn op het ogenblik van het ontslag/op het moment van de laatste dag van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
Bedrag
 • € 77 per maand in een voltijds regime
 • € 38,5 per maand in een halftijds regime
Wordt met 2 % geïndexeerd op het ogenblik dat de sociale uitkeringen geïndexeerd worden.
Duur
Vanaf 57 jaar tot aan het wettelijk pensioen.