Ziekte in metaalbouw

Voorwaarden
 • In dienst zijn van een werkgever op de 1e dag van de arbeidsongeschiktheid 
 • Genieten van wettelijke ziekte-uitkeringen
 • 15 dagen anciënniteit in de onderneming
 • Niet bij arbeidsongeval of beroepsziekte 
Bedrag
 • € 89,25 per volledige maand
 • € 44,63 voor een maand met halve uitkeringen
Duurtijd 
Van de 2de tot de 12de maand.

Aanvullende vergoeding voor oudere zieken

Voorwaarden 
 • Mannen: meer dan 57 jaar zijn op het ogenblik dat de ziekte aanvangt of tijdens de betaling van de 11 maanden ziekte.
 • Vrouwen: meer dan 55 jaar zijn op het ogenblik dat de ziekte aanvangt of tijdens de betaling van de 11 maanden ziekte.
 • In dienst zijn van een werkgever op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
 • Wettelijke ziekte-uitkeringen ontvangen.
 • Niet bij arbeidsongeval of beroepsziekte.
Bedragen
 • € 89,25 per volledige maand
 • € 44,63 per maand met halve uitkeringen
Duur 
Tot aan het wettelijk pensioen.