Outplacement

Ontslagen werknemers met een opzeg van minstens 30 weken hebben recht op outplacement. Tegen 30 november 2015 worden over outplacement afspraken gemaakt zodat die begeleiding aan de nodige kwalitatieve vereisten voldoet.