Tijdelijk werk en interimarbeid

De periode van interimarbeid of tijdelijke arbeid in de onderneming wordt meegenomen in de berekening van de anciënniteit, als de werknemer door die onderneming vast wordt aangeworven.
Indien de werknemer gedurende 1 jaar voor dezelfde werkgever werkt, heeft hij inzake vorming en opleiding dezelfde rechten als de vaste werknemers.