Ecocheques in de sector metaalbouw

Voor de ondernemingen waar de ecocheques behouden blijven.
Berekeningswijze
Voor de toekenning van de ecocheques wordt rekening gehouden met de tewerkstelling van de werknemer vanaf 1 oktober tot en met 30 september (= referteperiode).
Wanneer de werknemer in deze periode op bepaalde momenten niet werkt, worden voor een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien: 
  • gelijkstelling op basis van de nationale wetgeving (cao nr 98)
  • alle dagen van tijdelijke werkloosheid; 
  • alle dagen van afwezigheid ingevolge een arbeidsongeval; 
  • alle dagen gedekt door gewaarborgd loon; 
  • de eerste drie maanden arbeidsongeschiktheid tijdens de referteperiode.   
  • alle dagen arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid.
  • De periode van ziekte die onmiddellijk volgt op een periode van arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval maar die geen gevolg is van het arbeidsongeval (max. 3 maanden).
  • De volledige periode van geboorteverlof.
Voor alle gevallen van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt een pro rata voorzien.
Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als de vaste werknemers van het gebruikende bedrijf.
Voor meer informatie over ecocheques, ga naar www.ecocheques.be.