Eindejaarspremie

Werknemers die zelf ontslag nemen of aan wiens overeenkomst een einde komt omwille van medische redenen (medische overmacht) hebben voortaan recht op een pro rata eindejaarspremie op basis van hun prestatie binnen de referteperiode.
Het recht op een eindejaarspremie is gebaseerd op provinciale afspraken, eventueel aangevuld met verbeteringen op ondernemingsniveau.
Je kan hierover meer informatie bekomen bij je vakbondsafgevaardigde, je secretaris of via onze webdesk.