Eindejaarspremie

De basisregels omtrent de eindejaarspremie zijn terug te vinden in provinciale cao’s, vandaar dat er ook wel wat verschillen bestaan omtrent de eindejaarspremie binnen de sector. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat je geniet van een eindejaarspremie op ondernemingsvlak die voordeliger is dan wat er in jouw provincie werd afgesproken. De provinciale regelingen die nog niet voorzien in een volwaardige eindejaarspremie worden verhoogd met 1,1 %. In het akkoord werd over alle provincies heen het volgende afgesproken: werknemers hebben vanaf 1 juli 2017 recht op een eindejaarspremie ongeacht de manier waarop er een einde komt aan hun arbeidsovereenkomst. De eindejaarspremie wordt berekend op basis van hun prestatie binnen de referteperiode. Alleen in geval van een ontslag om dringende reden is er geen recht op een eindejaarspremie.