Extra legaal pensioen

Via werkgeversbijdragen aan het Pensioenfonds Metaal wordt voor de werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd voor zover ze minstens 1 jaar gewerkt hebben in de sector.
Sinds 2006 wordt een bijdrage voorzien voor de financiering van het solidariteitsluik van het sectoraal pensioenfonds (= 0,1 %).
Jaarlijks krijgt elke werknemer in de loop van de maand oktober een pensioenfiche. Deze fiche vermeldt het gespaarde kapitaal evenals het bedrag van het aanvullend pensioen aan het einde van de loopbaan, voor zover er zich geen wijzigingen voordoen.
Vanaf 1 juli 2017 zal de werkgeversbijdrage met 0,10 % verhoogd worden en bedraagt dan 2,39 % op de brutolonen in de Vlaamse provincies, dan wel 2,19 % elders.
Het verschil komt voort uit de mogelijkheid die in het nationaal akkoord 2011-2012 werd geboden om op provinciaal vlak een andere bestemming te geven aan de verhoging.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:
  • de vakbondsafgevaardigden en de secretarissen van ACV-CSC METEA
  • het nationaal secretariaat van het Pensioenfonds Metaal: tel.: 02/504.97.77 - e-mail: info@pfondsmet.be