Vervoerkosten in de metaalbouw

Onderstaande maatregelen zijn enkel van toepassing indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden ten minste 1 kilometer bedragen.

Openbaar vervoer

Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het openbaar vervoer, heeft hij recht op een terugbetaling van 75 % van de kosten. 
De volgende tabel bevat de werkgeversbijdrage. In het geval van een combinatie van openbare vervoermiddelen, wordt de som van de afstanden gemaakt.
 
Afstand woon - werkplaats (in km)
 
Bijdrage van de werkgever
 
in weekkaart
 
in maandkaart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
171 - 175
176 - 180
181 - 185
186 - 190
191 - 195
196 - 200
5,50
6,10
6,70
7,30
7,90
8,40
8,90
9,40
9,90
10,40
11,00
11,50
12,10
12,60
13,10
13,60
14,10
14,60
15,30
15,80
16,30
16,80
17,40
17,90
18,40
19,10
19,50
19,90
20,60
21,00
21,80
23,30
24,40
26,00
27,50
29,00
30,00
31,50
32,00
33,50
34,50
36,00
38,00
40,00
41,50
43,00
44,50
46,00
48,00
49,50
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
61,00
63,00
64,00
66,00
67,00
69,00
71,00
73,00
74,00
76,00
78,00
79,00
18,30
20,50
22,30
24,40
26,00
28,00
30,00
31,00
33,00
35,00
37,00
38,50
40,00
42,00
43,50
45,00
47,50
49,00
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
62,00
63,00
65,00
67,00
68,00
70,00
73,00
78,00
82,00
87,00
91,00
96,00
101,00
104,00
107,00
111,00
115,00
120,00
126,00
132,00
137,00
143,00
148,00
153,00
160,00
165,00
171,00
177,00
181,00
187,00
192,00
198,00
203,00
211,00
214,00
220,00
225,00
231,00
236,00
242,00
246,00
253,00
258,00
264,00


Privévervoer

Sinds 1 februari 2017 is de volgende tabel van toepassing voor de arbeider die naar het werk gaat met privévervoer (bv. wagen, bromfiets,...). Arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, hebben ook recht op deze vergoeding.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 februari.
Afstand
(in km)
Tussenkomst door de werkgever
(in € per week)
Afstand
(in km)
Tussenkomst door de werkgever
(in € per week)
1
1,54
43  -  45
18,95
2
3,08
46  -  48
19,92
3
4,63
49  -  51
21,05
4
4,98
52  -  54
21,79
5
5,52
55  -  57
22,44
6
5,85
58  -  60
23,17
7
6,06
61  -  65
24,10
8
6,39
66  -  70
25,28
9
6,78
71  -  75
26,48
10
7,10
76  -  80
27,58
11
7,49
81  -  85
28,83
12
7,72
86  -  90
29,87
13
8,14
91  -  95
31,07
14
8,55
96  -  100
32,22
15
8,89
101  -  105
33,41
16
9,15
106  -  110
34,61
17
9,52
111  -  115
35,82
18
9,92
116  -  120
37,04
19
10,25
121  -  125
38,21
20
10,54
126  -  130
39,38
21
10,84
131  -  135
40,52
22
11,26
136  -  140
41,63
23
11,65
141  -  145
42,78
24
12,01
146  -  150
44,39
25
12,29
151  -  155
45,07
26
12,70
156  -  160
46,23
27
13,07
161  -  165
47,34
28
13,40
166  -  170
48,44
29
13,64
171  -  175
49,54
30
14,02
176  -  180
50,57
31  -  33
14,68
181  - 185
51,72
34  -  36
15,86
186  -  190
52,77
37  -  39
16,85
191  -  195
53,91
40  -  42
17,85
196  -  200
55,05

Betaling
Deelname aan een tewerkstellingscel
De deelname aan een tewerkstellingscel geeft recht op deze terugbetaling van het woon-werkverkeer.
De betaling gebeurt tenminste één keer per maand. De werkgever komt tussen in de kosten veroorzaakt door de andere vervoermiddelen op voorwaarde dat de arbeider het bewijs levert van de werkelijk afgelegde afstand.

Gunstigere regelingen op ondernemingsvlak zijn mogelijk.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector metaalbouw kan ook hier geraadpleegd worden.