Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

Sinds 2012 spreken we niet langer van “brugpensioen” maar van “SWT” namelijk het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Hierbij geven we een beknopt overzicht van de systemen waarop een beroep gedaan kan worden:
Welk stelsel?Voorwaarden vanaf 2017Voorwaarden vanaf 2018
Algemeen stelsel (cao 17)Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden:
- mannen: 40 jaar
- vrouwen: 33 jaar
Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden:
- mannen: 40 jaar
- vrouwen: 34 jaar
Stelsel vanaf 60 jaarLeeftijd: 60 jaar
Beroepsverleden:
- mannen: 40 jaar
- vrouwen: 33 jaar
/
Stelsel vanaf 58 jaar met 40 jaar beroepsverledenLeeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar in een zwaar beroep
! Enkel mogelijk indien er op ondernemingsvlak een cao bestaat
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met medische redenenLeeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met 33 jaar beroepsverleden:
- ofwel 20 jaar nachtarbeid
- ofwel zwaar beroep mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar

OPGELET
Wanneer de mogelijkheid om met SWT te gaan ter sprake komt, is het raadzaam na te gaan of voldaan is aan de loopbaanvereiste. De werkgevers hebben zich ertoe verbonden om hieromtrent degelijke informatie te verschaffen.
Met vragen over beschikbaarheid kan je terecht bij de secretariaten van ACV-CSC METEA.