Klein verlet in de metaalbouw

Als werknemer heb je het recht om met behoud van het normale loon bij een aantal omstandigheden van het werk afwezig te blijven. Deze korte periodes van afwezigheid worden “klein verlet” genoemd. Ze kunnen worden gebruikt bij bepaalde familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of overlijden, of om bepaalde burgerlijke verplichtingen te vervullen. In de algemene wetgeving wordt bepaald om welke gebeurtenissen het precies gaat en hoeveel dagen verlof je krijgt. In verschillende sectoren werd de regeling “klein verlet” verbeterd. De verbeteringen voor deze sector:
Huwelijk
Huwelijk van de werknemer: 3 dagen. 
Samenlevingscontract
Neerlegging van het wettelijk samenlevingscontract door de werknemer: 3 dagen betaalde afwezigheid.
Overlijden
Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen door de arbeider te kiezen tijdens de periode die begint met de dag welke het overlijden voorafgaat en eindigt de dag die op de begrafenis volgt.
1 dag, de dag van de begrafenis, voor het overlijden van: 
  • gelijk welke bloedverwant wonend onder hetzelfde dak als dat van de arbeider;
  • van de voogd(es) van de minderjarige arbeider of van het minderjarig kind voor wie de arbeider als voogd optreedt.