Loopbaanverlof in de metaalbouw

Vanaf 1 januari 2016 wordt het 'loopbaanverlof' geïntroduceerd in de sector. Vanaf dan hebben de werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar recht op 1 extra dag verlof per jaar. (voorwaarde van 6 maanden anciënniteit)
Deeltijdse werknemers hebben recht op een pro rata.
Op ondernemingsvlak kunnen afspraken gemaakt worden rond de modaliteiten van opname.