Actualiteiten in de sector metaalhandel

De onderhandelingen voor de sector metaalhandel PC 149.04 zijn afgesprongen.
De werkgevers vragen de mogelijkheid om de werknemers in hun sector hyperflexibel te laten werken. 
Er is een nieuwe onderhandelingsronde afgesproken op 3 juni 2019. 
Wij houden je op de hoogte. 

 
MEI 31

Sector metaalhandel

Op 31 mei 2017 bereikten de onderhandelaars in de sector metaalhandel een ontwerpakkoord. Klik hier voor het pamflet in pdf-formaat.
 • KOOPKRACHT
  Verhoging van de baremieke lonen met 1,1 % op 1 juli 2017.
  Verhoging van de effectieve lonen met 1,1 % op 1 juli 2017, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 30 september 2017. 
 • FBZ
  Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 1 januari 2018.
  Toekenning aanvullende vergoeding voor landingsbanen. 
 • EINDEJAARSPREMIE
  Vanaf 1 juli 2017 recht op pro-rata-eindejaarspremie ongeacht de wijze waarop er einde komt aan de arbeidsovereenkomst, behalve bij dringende reden in hoofde van de werknemer of opzegging door werknemer met minder dan 3 jaar anciënniteit. 
 • SWT
  Maximale verlenging van SWT tot 31 december 2018. 
 • TIJDKREDIET EN LANDINGSBANEN
  Uitbreiding recht op voltijds en halftijds tijdkrediet met motief tot 51 maanden mits sluiten van een cao binnen de onderneming voor 30 juni 2019.
  Maximale verlenging van landingsbanen tot 31 december 2018. 
 • ARBEIDSORGANISATIE
  Verhoging aantal vrijwillige overuren van 100 tot maximum 130 u. per kalenderjaar is enkel mogelijk mits sluiten van een cao binnen de onderneming voor 30 juni 2019.
  Alternatieve regeling voor servicetechniekers is mogelijk mits sluiten van een cao binnen de onderneming voor 30 juni 2019. 
 • WERKBAAR WERK
  We maken werk van een sectoraal model omtrent werkbaar werk.
APR 25

Sector metaalhandel

De tweede onderhandelingsronde in de sector metaalhandel is achter de rug maar verloopt erg moeizaam. 
Vakorganisaties hebben een aantal eisen uit hun eisenbundel nog concreter toegelicht maar werkgevers hebben tot op vandaag geen enkel mandaat om over een aantal thema’s (koopkracht, flexibiliteit, vorming en opleiding…) uitspraken te doen. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 31 mei 2017.
MRT 27

Sector metaalhandel

De effectieve onderhandelingen zijn van start gegaan. 
Vakbonden en werkgevers hebben informatieve vragen gesteld over de neergelegde eisenbundels en een eerste reactie gegeven. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 25 april 2017.
MRT 14

Metaalhandel

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan. 
Op dinsdag 14 maart 2017 hebben we onze gemeenschappelijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair subcomité van de sector metaalhandel. 
De werkgevers hebben op hun beurt hun eisenbundel toegelicht. 
De eerste onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 27 maart 2017.