Flexibiliteitsafspraken in metaalhandel

In de sector bestaan specifieke flexibiliteitregelingen.

Arbeidsorganisatie

De bestaande sectorale regeling inzake overuren wordt voor onbepaalde duur verlengd.
De arbeider heeft de keuze om de eerste schijf van 91 overuren op jaarbasis uitbetaald te krijgen of te recupereren. Werkgevers die meer dan 91 overuren willen laten presteren, moeten hierover een onderneming-cao sluiten. Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk om bij onderneming-cao de maximale grens van het aantal overuren op jaarbasis vast te leggen op 143 overuren.

Flexibiliteit

In de sector bestaat een regeling van kleine flexibiliteit voor ondernemingen die welbepaalde activiteiten uitvoeren. Deze regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2017.

Track & Trace

In het nationaal akkoord 2013-2014 werd een sectoraal kader vastgelegd waarin een aantal minimumafspraken werden opgenomen.
Op ondernemingsvlak kan een systeem van track & trace enkel ingevoerd worden:
  • via een cao in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging
  • via een procedure tot wijziging van het arbeidsreglement in ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging. Bovendien moet elke betrokken arbeider zijn akkoord geven op het uittreksel van het arbeidsreglement dat als bijlage bij de arbeidsovereenkomst wordt gevoegd.