Flexibiliteitsafspraken in metaalhandel

De zogenaamde “Wet Peeters” heeft met ingang vanaf 1 februari 2017 een aantal zaken rond flexibiliteit versoepeld ten nadele van de werknemers.
Zo geldt dat, waar er gewerkt wordt met het systeem van kleine flexibiliteit (piek- en dalroosters), de referteperiode automatisch gelijk is aan ofwel een kalenderjaar ofwel een andere periode van 12 opeenvolgende maanden.
Daarnaast wordt ook het systeem van de vrijwillige overuren ingevoerd. Op basis van een schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer kan een werknemer tot 100 overuren op jaarbasis presteren. Sectoraal kan deze grens verhoogd worden tot maximum 360 uur per kalenderjaar. Binnen de sector is deze grens verhoogd tot maximum 130 uur per kalenderjaar. Dit is slechts mogelijk mits het sluiten van een ondernemings-cao voor 30 juni 2018 voor een periode die loopt tot maximum 31 december 2018. Voor servicetechniekers geldt deze regeling eveneens, maar zullen het aantal vrijwillige overuren die niet meetellen voor het bereiken van de interne grens 60 uur bedragen (in plaats van 25 uur).
Tenslotte heeft de “Wet Peeters” de interne grens sowieso op 143 uur gebracht met de mogelijkheid om deze sectoraal onbeperkt te verhogen.
Binnen de sector is de interne grens voor servicetechniekers verhoogd tot 200 uur. Dit is slechts mogelijk mits het sluiten van een ondernemings-cao voor 30 juni 2018 voor een periode die loopt tot maximum 31 december 2018.
Het doel van de interne grens is, vermijden dat een werknemer te veel overuren zou presteren. Eens de interne grens wordt bereikt, zal de werknemer de normale wekelijkse arbeidsduur niet meer kunnen overschrijden zonder dat die overuren eerst worden afgebouwd, ofwel via inhaalrust ofwel via uitbetaling.
Voor meer informatie kan je altijd terecht bij jouw ACV-CSC METEA-afgevaardigde.