Sluiting van de metaalhandelonderneming

Voorwaarden

  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 45 jaar oud zijn.
  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming.
  • Bewijzen dat men binnen de 30 kalenderdagen na het ontslag niet elders is beginnen werken.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2018: € 311,12, uitbetaald door het Sociaal Fonds. Per jaar anciënniteit komt daar € 15,68 bij (met een maximum van € 1026,18).
Overzichtspagina sectorinformatie metaalhandel - In deze sector gelden nog bijkomende regels met betrekking tot collectief ontslag