Volledige werkloosheid in de metaalhandel

Het bedrag van de aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid, uitbetaald door het Sociaal Fonds, bedraagt vanaf 1 januari 2018
  • € 6,28 per werkloosheidsuitkering. 
  • € 3,14 per halve werkloosheidsuitkering.
Er wordt een onderscheid gemaakt in leeftijd:
  • Jonger dan 45 jaar: maximum aantal uitkeringen: 200 dagen. 
  • 45 jaar en ouder: maximum aantal uitkeringen: 300 dagen. 
  • 55 jaar en ouder en 20 jaar anciënniteit waarvan 5 jaar in de sector: maximum aantal uitkeringen tot aan het pensioen. 
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in volgende gevallen aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid betaald:
  • bij einde contract bepaalde duur/duidelijk omschreven werk, bij medische overmacht;
  • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk op 31 december 2013;
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten.