Ziekte in de metaalhandel

Bij ziekte en gewoon ongeval een forfaitaire vergoeding ontvangt de werknemer van het Sociaal Fonds een forfaitaire vergoeding, bovenop de ziekte-uitkering van de mutualiteit.
 • na 60 dagen: € 91,94 
 • na 120 dagen: € 91,94 
 • na 180 dagen: € 119,71 
 • na 240 dagen: € 119,71 
 • na 300 dagen: € 119,71 
 • na 365 dagen: € 119,71 
 • na 455 dagen: € 119,71 
 • na 545 dagen: € 119,71 
 • na 635 dagen: € 119,71 
 • na 725 dagen: € 119,71 
 • na 815 dagen: € 119,71 
 • na 905 dagen: € 119,71 
 • na 995 dagen: € 119,71. 

Oudere zieke 

Arbeiders die ziek worden en op dat ogenblik 55 jaar of ouder zijn, ontvangen vanaf 1 juli 2015 van het Sociaal Fonds, als oudere zieke € 6,18 per ziekte-uitkering bovenop het bedrag uitbetaald door de mutualiteit en dit tot aan hun pensioen (mits 20 jaar anciënniteit waarvan 5 jaar in de sector). In geval van halftijdse tewerkstelling, ontvangt de arbeider € 3,09 per ziekte-uitkering.