SWT

Toeslag in geval van landingsbanen

Vanaf 1 juli 2017 zal in geval van landingsbaan vanaf 60 jaar waarbij de prestaties verminderd worden met 1/2e het Sociaal Fonds een maandelijkse vergoeding betalen van € 76,51 bovenop de vergoeding van de RVA en dit tot 30 juni 2019. In geval de prestaties verminderd worden met 1/5e zal de maandelijkse vergoeding € 30,60 bedragen.
Wanneer de arbeider met een lange loopbaan of zwaar beroep vanaf 1 juli 2017 instapt in een landingsbaan vanaf 55 jaar zal het Sociaal Fonds een maandelijkse vergoeding betalen van € 76,51 in geval van 1/2e vermindering en € 30,60 in geval van 1/5e vermindering en dit tot 30 juni 2019.
Vanaf 1 januari 2018 worden voormelde bedragen geïndexeerd met 1,65 %. De maandelijkse vergoeding die het Sociaal Fonds zal betalen, zal vanaf dan € 77,77 bedragen indien de prestaties verminderd worden met 1/2e en € 31,10 in geval de prestaties verminderd worden met 1/5e.

Toeslag bij SWT

De aanvullende vergoeding bij stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) valt volledig ten laste van het Sociaal Fonds met een minimum van € 6,18 per dag. Voorwaarde is wel dat de betrokken arbeider 5 jaar anciënniteit in de sector kan bewijzen.
Vanaf 1 januari 2018 wordt dit bedrag geïndexeerd met 1,65 %, hetzij tot € 6,28.
Indien een arbeider in het kader van SWT zijn rechten hieromtrent bij de RVA heeft vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het Sociaal Fonds vastgeklikt.