Procedure bij meervoudig ontslag in metaalhandel

De werkgever die de intentie heeft over te gaan tot meervoudig ontslag, moet hierbij de juiste organen informeren en het nodige overleg plegen om deze ontslagen te vermijden.
Zo moet de werkgever nagaan of alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput, zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding…
Volgt de werkgever de procedure niet correct, dan moet hij een dubbele opzegvergoeding betalen.
Met meervoudig ontslag bedoelen we: elk ontslag van ten minste:
  • 2 arbeiders in ondernemingen met 8 werknemers en minder;
  • 3 arbeiders in ondernemingen van 9 tot 17 werknemers;
  • 4 arbeiders in ondernemingen van 18 tot 22 werknemers;
  • 5 arbeiders in ondernemingen van 23 tot 28 werknemers;
  • 6 arbeiders in ondernemingen met 29 werknemers en meer
gedurende een periode van 60 kalenderdagen.