Ecocheques in metaalhandel

Elke voltijds tewerkgestelde arbeider heeft recht op ecocheques ter waarde van € 250 per jaar. Deze worden per semester uitbetaald, telkens met een waarde van € 125.
Vanaf 1 januari 2018 worden de ecocheques (€ 250) 1 maal per jaar betaald, en dit ten laatste op 15 juni. De referteperiode loopt van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar.
Wanneer de arbeider in de referteperiode op bepaalde ogenblikken niet werkt, worden voor een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien:
  • Alle schorsingsdagen waarvoor loon werd betaald.
  • Alle dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
  • De volledige periode van moederschapsrust.
  • 30 dagen ziekte of (arbeids)ongeval bovenop het gewaarborgd maandloon.
Voor alle gevallen van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt in een pro rata voorzien. Uitzendkrachten hebben op het vlak van ecocheques dezelfde rechten als de vaste arbeiders.
In de onderneming kan op gelijk welk moment een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten omtrent een alternatieve besteding van de ecocheques.
Voor meer informatie over ecocheques, ga naar www.ecocheques.be.