Ecocheques in metaalhandel

Bedrag

Elke voltijds tewerkgestelde arbeider heeft recht op ecocheques ter waarde van € 250 per jaar. Deze worden per semester uitbetaald, telkens met een waarde van € 125.

De betaling gebeurt 

  • ten laatste op 15 juni op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar. 
  • ten laatste op 15 december op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 juni tot en met 30 november van het lopende jaar.
Wanneer de arbeider in deze periode op bepaalde ogenblikken niet werkt, worden er voor een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien: 
  • Alle schorsingsdagen waarvoor loon werd betaald. 
  • Alle dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. 
  • De volledige periode van moederschapsrust. 
  • 30 dagen ziekte of (arbeids)ongeval bovenop het gewaarborgd maandloon.
Voor alle gevallen van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt in een pro rata voorzien.
Uitzendkrachten hebben op het vlak van ecocheques dezelfde rechten als de vaste arbeiders.

Alternatieve besteding

In de onderneming kan op gelijk welk moment een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten omtrent een alternatieve besteding van de waarde van de ecocheques.
Voor meer informatie over ecocheques, ga naar www.ecocheques.be.