Eindejaarspremie metaalhandel

Bedrag

De eindejaarspremie is gelijk aan een dertiende maand of het uurloon van 31 december vermenigvuldigd met het aantal uren per maand.
Dat aantal verschilt naargelang het betaalregime:
 • 40 uren per week: 173,33 uren.
 • 39,5 uren per week: 171,17 uren.
 • 39 uren per week: 169,00 uren.
 • 38,5 uren per week: 166,83 uren.
 • 38 uren per week: 164,67 uren.
 • 37,5 uren per week: 162,50 uren.

Voorwaarden

Op 31 december van het beschouwde jaar ten minste drie maanden ingeschreven zijn in het personeelsregister.
Wie op 31 december geen jaar anciënniteit heeft, krijgt één twaalfde per maand tewerkstelling (pro rata).
Een begonnen maand telt als volledig gepresteerde maand.

Er is eveneens een pro rata in volgende gevallen

 • Ontslag door de werkgever.
 • Ontslag door de arbeider bij tijdelijke werkloosheid.
 • Ontslag door de arbeider, mits 3 jaar anciënniteit in de onderneming.
 • Einde contract van bepaalde duur, of vervangingsovereenkomst.
 • Beëindiging van het contract wegens overmacht.
 • SWT.
 • Beëindiging van een contract in onderlinge toestemming en mits een anciënniteit van 3 jaar in de onderneming.

Recht op een volledige premie in geval van

 • Pensioen.
 • Overlijden.

Sommige afwezigheden worden onder bepaalde voorwaarden met effectieve prestaties gelijkgesteld

 • Zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof.
 • (Arbeids)ongeval of (beroeps)ziekte beperkt tot maximaal de eerste 12 maanden.
 • Tijdelijke werkloosheid beperkt tot maximaal 150 dagen.