Extralegaal pensioen in de metaalhandel

Elke arbeider uit de sector heeft sedert 1 januari 2002 recht op een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen, met uitzondering van de arbeiders van een onderneming die zelf de uitvoering van het aanvullend pensioen organiseert.
De voordelen van dit sectorale pensioenstelsel zijn dus van toepassing op alle arbeiders die verbonden zijn of waren met een werkgever uit de sector metaalhandel en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds...).
Vanaf 1 januari 2016 stijgt de bijdrage die de werkgever aan het sectoraal pensioenstelsel voor het aanvullend pensioen betaalt van 1,8 % naar 2,1 % van de brutolonen.
Voor bepaalde arbeiders werd op 1 januari 2015 de netto bijdrage bestemd voor de financiering van de individuele pensioenrechten aangevuld met een eenmalig netto forfaitair bedrag van € 500 indien de betrokken arbeider aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Eenzelfde eenmalige bijdrage van € 500 werd toegekend aan de arbeiders tewerkgesteld binnen die ene onderneming die zelf de uitvoering van het aanvullend pensioen organiseert indien de betrokken arbeider aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Nuttige adressen:
v.z.w. SEFOCAM
Woluwedal 46 bus 7 • 1200 Brussel - tel: 02 761 00 70
e-mail: helpdesk@sefocam.be - www.sefocam.be
of jouw ACV-CSC METEA secretariaat.