Stand-by vergoedingen

Voor arbeiders die stand-by zijn, zijn 2 soorten vergoedingen voorzien:
  • stand-by vergoedingen.
  • uitrukvergoedingen.
De stand-by vergoedingen zijn afhankelijk van het tijdstip waarop de arbeider in “wacht” is en bedragen sedert 1 februari 2019:
  • € 1,86/uur van maandag tot vrijdag van 6u00 tot 22u00
  • € 2,49/uur tijdens het weekend van 6u00 tot 22u00
  • € 2,49/uur van maandag tot vrijdag van 22u00 tot 6u00
  • € 3,13/uur tijdens het weekend van 22u00 tot 6u00.
De uitrukvergoedingen zijn dan weer afhankelijk van het aantal keren dat een arbeider moet uitrukken en bedragen sedert 1 februari 2019:
  • € 31,25 voor 1 oproep per kalenderdag
  • € 49,99 voor 2 oproepen per kalenderdag
  • € 62,48 voor 3 oproepen per kalenderdag
  • + € 6,25 per extra oproep per kalenderdag
Deze vergoedingen worden elk jaar op 1 februari geïndexeerd.
Voor de tijd dat de arbeider moet uitrukken en daardoor effectief prestaties moet leveren, moet loon worden betaald. Deze tijd wordt ook beschouwd als arbeidstijd.
Op het vlak van de onderneming kan via een cao worden afgeweken van de hoogte van deze vergoedingen.