Vervoerkosten in metaalhandel

Onderstaande maatregelen zijn enkel van toepassing indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden ten minste 1 kilometer bedragen.

Openbaar vervoer

Indien de arbeider zich naar het werk verplaatst met het openbaar vervoer, heeft hij recht op een volledige terugbetaling van de kosten van het trein-, tram- of busticket.

Vervoer door de werkgever georganiseerd

Op ondernemingsvlak kunnen afspraken worden gemaakt over vervoer geheel of gedeeltelijk georganiseerd door de werkgever.

Privévervoer

Privévervoer heeft betrekking op alle mogelijke eigen vervoermiddelen, ook te voet. De werknemer heeft recht op een tussenkomst zoals opgenomen in onderstaande tabel.
Voor arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, wordt onderstaande tabel als basis genomen voor de fietsvergoeding.
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Sinds 1 februari 2017:
Aantal km
Dagelijkse werkgeversbijdrage
(5 d./week)
Aantal km
Dagelijkse werkgeversbijdrage
(5 d./week)
1
0,96
43 - 45
4,97
2
1,06
46 - 48
5,27
3
1,18
49 - 51
5,51
4
1,28
52 - 54
5,70
5
1,40
55 - 57
5,91
6
1,48
58 - 60
6,16
7
1,54
61 - 65
6,38
8
1,63
66 - 70
6,71
9
1,73
71 - 75
6,93
10
1,81
76 - 80
7,37
11
1,92
81 - 85
7,60
12
2,01
86 - 90
7,94
13
2,10
91 - 95
8,27
14
2,19
96 - 100
8,50
15
2,28
101 - 105
8,83
16
2,39
106 - 110
9,15
17
2,47
111 - 115
9,52
18
2,56
116 - 120
9,83
19
2,69
121 - 125
10,06
20
2,78
126 - 130
10,40
21
2,87
131 - 135
10,72
22
2,96
136 - 140
10,95
23
3,06
141 - 145
11,41
24
3,16
146 - 150
11,85
25
3,23
151 - 155
11,85
26
3,36
156 - 160
12,29
27
3,42
161 - 165
12,52
28
3,48
166 - 170
12,75
29
3,61
171 - 175
13,19
30
3,69
176 - 180
13,41
31 - 33
3,85
181 - 185
13,87
34 - 36
4,17
186 - 190
14,08
37 - 39
4,40
191 - 195
14,31
40 - 42
4,69
196 - 200
14,76

Indien de arbeider met zijn eigen voertuig naar het werk gaat en er werkzaamheden op de weg zijn, moet de werkgever de aanvullende verplaatsing betalen indien:
  • de werkzaamheden minimum 4 weken duren;
  • de normale afstand 5 km langer is (heen-terug).

Betaling

De betaling gebeurt maandelijks voor het vervoerbewijs met geldigheid voor één maand en één maal per week voor de vervoerbewijzen met geldigheid van één week.

Verplaatsing van de woonplaats naar de werf of een klant

Kosten voor verplaatsing naar een werf of een klant
De werkgever moet de volledige verplaatsingskosten betalen aan de arbeider die van de werkplaats naar de werf/klant gaat en omgekeerd of die van de ene werf/klant naar de andere werf/klant gaat.
De werkgever betaalt aan de werknemer het verschil tussen de door de arbeider betaalde onkosten om zich van zijn woonplaats naar de werf/klant te begeven en deze welke de arbeider normaal had moeten dragen om zich van zijn woonplaats naar de werkplaats te begeven.
De werkgever is niet verplicht de verplaatsingskosten te betalen indien hij een vervoermiddel ter beschikking stelt van de arbeider.
Tijd voor verplaatsing naar een werf of een klant
De volledige verplaatsingstijd wordt betaald als vergoeding wanneer de werkgever de verplaatsingskosten betaalt of wanneer hij een vervoermiddel ter beschikking stelt van zijn arbeiders die zich van de werkplaats naar de werf/klant en omgekeerd of van de ene werf/klant naar de andere werf/klant begeven.
De werkgever moet het verschil betalen tussen de tijd die de arbeider nodig heeft om zich van zijn woonplaats naar de werf/klant te begeven en er terug te keren en de tijd die de arbeider normaal zou nodig hebben gehad om zich van zijn woonplaats naar de werkplaats te begeven en er terug te keren.
De werkgever die een werknemer naar een werf/klant zendt, moet hem behoorlijke kost en inwoon verschaffen, voor zover deze verplaatsing een dagelijkse afwezigheid van meer dan 12 uren voor betrokkene veroorzaakt.
Verplaatsingen voor service-techniekers van de woonplaats naar een klant
Onder service-techniekers wordt verstaan:
  • techniekers die een service leveren bij de klant of gebruiker zelf;
  • met een belangrijke verplaatsingsgraad;
  • die beschikken over een belangrijke uitrustingsgraad;
  • met een hoge opleidingsgraad;
  • die vaak instaan voor een bepaalde regio;
  • die vaak gespecialiseerd zijn op bepaalde machines;
  • met een grote onmisbaarheid in de organisatie van de onderneming;
  • die in een aparte classificatiecategorie worden opgenomen.
Sectoraal kader
De tijd die de service-technieker nodig heeft om zich te verplaatsen van de woonplaats naar de klant en omgekeerd wordt beschouwd als arbeidstijd en wordt als loon betaald.
Collectieve arbeidsovereenkomst op het vlak van de onderneming
Op het vlak van de onderneming kunnen de sociale partners een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten, waarin kan worden overeengekomen dat een gedeelte van de verplaatsingstijd, gaande van 30 minuten tot maximum 1 uur per werkdag, niet dient te worden beschouwd als arbeidstijd.
De overeengekomen tijd, die niet wordt beschouwd als arbeidstijd, wordt wel betaald als normaal loon.

Aanvullingen

Alternerend leren
Een leerling in een systeem van alternerend leren die naar zijn werk rijdt, heeft recht op dezelfde vervoerkosten. Deze bepaling betreft alleen de jongeren die een leervergoeding ontvangen in het kader van het industrieel leerlingwezen of van het middenstandsonderwijs.
Verplaatsing naar opleiding
Een arbeider die zich verplaatst naar een vormingscursus heeft recht op de bepalingen zoals opgenomen onder ‘verplaatsing naar werf of klant’.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector metaalhandel kan ook hier geraadpleegd worden.