Anciënniteitverlof in de metaalhandel

Anciënniteitsverlof

1 dag anciënniteitsverlof na 15 jaar anciënniteit in de onderneming.
Vanaf 1 januari 2018 zal deze dag anciënniteitsverlof pro rata toegekend worden in geval van deeltijdse arbeid.

Opbouw anciënniteit

Arbeiders nemen hun anciënniteit van contracten van bepaalde duur en uitzendcontracten mee als zij later met een contract van onbepaalde duur worden aangeworven.
Overzichtspagina sectorinformatie metaalhandel - In deze sector gelden nog bijkomende regels met betrekking tot loopbaanverlof.