SWT

Sedert 2012 spreken we niet langer van “brugpensioen” maar van “SWT” namelijk stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag.
In de sector metaalhandel bestaan volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag:

SWT vanaf 62 jaar
SWT is mogelijk als men 62 jaar is en een beroepsverleden heeft van 40 jaar (voor mannen) of van 31 jaar (voor vrouwen in 2015) of 32 jaar (voor vrouwen in 2016).
SWT vanaf 60 jaar
Tot 31 december 2017 is het mogelijk om in SWT te gaan op de leeftijd van 60 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. Mannen moeten daarvoor een loopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, vrouwen minstens 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017.
SWT vanaf 58 jaar
  • mits 40 jaar loopbaan (geldig tot en met 31 december 2016)
  • mits 35 jaar loopbaan in een zwaar beroep (geldig tot en met 31 december 2016)
  • mits 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties (geldig tot en met 31 december 2016)
  • mits 33 jaar loopbaan in een zwaar beroep (geldig tot en met 31 december 2016)
SWT vanaf 56 jaar
Tot 31 december 2015 is het mogelijk om in SWT te gaan op de leeftijd van 56 jaar voor zover je een loopbaan van 40 jaar kan bewijzen.
OPGELET
Met vragen over beschikbaarheid kan je terecht bij de secretariaten van ACV-CSC METEA.
Wedertewerkstelling
Onder bepaalde voorwaarden behoudt de arbeider die ontslagen is met het oog op SWT zijn recht op de aanvullende vergoeding ten laste van het sociaal fonds. In dit geval doe je er goed aan je ACV-dienstencentrum te melden dat het wel degelijk om een wedertewerkstelling bij een andere werkgever gaat!