SWT

Sedert 2012 spreken we niet langer van “brugpensioen” maar van “SWT” namelijk stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag.
In de sector metaalhandel bestaan volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag:
Welk stelsel?Voorwaarden vanaf 2017Voorwaarden vanaf 2018
Algemeen stelsel (cao 17)
Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden: 
  • mannen: 40 jaar
  • vrouwen: 33 jaar
Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden: 
  • mannen: 40 jaar
  • vrouwen: 34 jaar
Stelsel vanaf 60 jaar
Leeftijd: 60 jaar
Beroepsverleden: 
  • mannen: 40 jaar
  • vrouwen: 33 jaar
/
Stelsel vanaf 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar in een zwaar beroep
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met medische redenen
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met 33 jaar beroepsverleden:
  • ofwel 20 jaar nachtarbeid
  • ofwel zwaar beroep
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar

OPGELET
Met vragen over beschikbaarheid kan je terecht bij de secretariaten van ACV-CSC METEA.
Wedertewerkstelling
Onder bepaalde voorwaarden behoudt de arbeider die ontslagen is met het oog op SWT zijn recht op de aanvullende vergoeding ten laste van het sociaal fonds. In dit geval doe je er goed aan je ACV-dienstencentrum te melden dat het wel degelijk om een wedertewerkstelling bij een andere werkgever gaat!