Klein verlet in metaalhandel

Het huwelijk van de arbeider alsook de ondertekening en het officieel neerleggen van een samenlevingscontract, geven recht op 3 dagen klein verlet zelf door de arbeider te kiezen.
Het aantal dagen klein verlet bij overlijden van een familielid in de eerste graad, is sedert juli 2011 verhoogd tot 5 dagen. Met een familielid in de eerste graad wordt bedoeld:
  • echtgenoot of echtgenote
  • kind
  • vader, moeder
  • schoonvader of schoonmoeder
De andere regelingen inzake klein verlet volgen de wettelijke regeling.