Tijdkrediet

Recht op tijdkrediet met motief kan zowel via een 1/5de vermindering, een halftijdse tewerkstelling als een volledige schorsing en dit gedurende 36 maanden.
Vermindering van de prestaties met 1/5de voor arbeiders van minstens 50 jaar met 28 jaar loopbaan en ten minste 5 jaar anciënniteit in de onderneming (landingsbaan).
Voor servicetechniekers is voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016 een beperkte instap in dit systeem van toepassing (10 % van de rechthebbenden met een minimum van 1 arbeider).
Voor deze vermindering is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen.
Voor 2015 en 2016 blijft de leeftijd van de landingsbaan behouden op 55 jaar voor zij met een lange loopbaan of met een zwaar beroep. Het is dan mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Voldoet men niet aan de voorwaarde van een lange loopbaan of zwaar beroep, dan is er pas recht op deze uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar
De Vlaamse premies blijven van toepassing.